Το καταστατικό του Συλλόγου

Στα παρακάτω link μπορείτε να δείτε και να κατεβάσετε σε pdf : 

1) Το καταστατικό του Συλλόγου
    (1998 με την επωνυμία Σύλλογος Φίλων-Εθελοντών της Εταιρίας Προστασίας Ανηλίκων Θεσσαλονίκης)

2 & 3) Την τροποποίηση του καταστατικού του Συλλόγου
    (2016 με τη νέα επωνυμία Σύλλογος Εθελοντών Υποστήριξης Ανηλίκων  « Εντός#Εκτός»)