Η σύνθεση του επταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Εντός#Εκτός, για το διάστημα 2017-2019 είναι η εξής:

Πρόεδρος : Κατερίνα Φλωράν-Ιωάννου, Εθελόντρια και μέλος από το 1999

Αντιπρόεδρος : Έλενα Καντζά, Εθελόντρια και μέλος από το 2002,

Γενική Γραμματέας
: Ελένη Αναστασιάδου, Εθελόντρια και μέλος από το 2008 ,

Ταμίας :
Σουλτάνα Φελέκη, Εθελόντρια και μέλος από το 2012

Ειδική Γραμματέας :
Ελένη Βαφειάδου,  Εθελόντρια και μέλος από το 2001

Μέλος :
Λαγαρού Βασιλική, Εθελόντρια και μέλος από το 2014

Μέλος :
Ελένη Παπαιωακείμ , Εθελόντρια και ιδρυτικό μέλος από το 1998

Οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. πραγματοποιούνται κάθε Πέμπτη, στα γραφεία του Συλλόγου, ενώ είναι ανοικτές στην συμμετοχή όλων των μελών, των εθελοντών μελών του Συλλόγου.  Οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφία, από όσους/ες εθελοντές/ιες – μέλη του Συλλόγου συμμετέχουν στις ανοικτές συνεδριάσεις του Δ.Σ.

Ο συνολικός αριθμός των μελών του Συλλόγου είναι 344 (2016).