Ειδική Πιστοποίηση Ν.Π.Ι.Δ. Σύλλογος Εθελοντών Υποστήριξης Ανηλίκων και Νέων «Εντός Εκτός», ως φορέα παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα από το  Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 5 Νοεμβρίου 2018.

 

Δείτε την - Κατεβάστε το ΦΕΚ ΕΔΩ