Νέα - Δελτία τύπου - Εκδηλώσεις

Ενημερωθείτε για τα τελευταία μας νέα και τις εκδηλώσεις μας

8Ian2018 page1

Ολοκλήρωση Έργου Children’s Bridges

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η υλοποίηση του Έργου Children’s Bridges: Building Partnerships for Child Protection, από το Σύλλογο Εθελοντών Υποστήριξης Ανηλίκων και Νέων, Entos#Ektos, σε συνεργασία με την Emfasis Foundation, στο πλαίσιο του προγράμματος  «Σημεία Στήριξης», το οποίο υλοποιείται με τη συνεργασία του Κοινωφελούς Ιδρύματος Λάτση, του ΤΙΜΑ Κοινωφελούς Ιδρύματος, του Κοινωφελούς Οργανισμού Ηellenic Hope και του Κοινωφελούς Ιδρύματος Μποδοσάκη.
Σκοπός του έργου ήταν η συμβολή στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των συνεργαζόμενων ΜΚΟ, στην πρόληψη της κοινωνικής θυματοποίησης και στην προώθηση της προστασίας των δικαιωμάτων παιδιών που βιώνουν καταστάσεις δρόμου φαινομένου (παιδικών πληθυσμών σε κίνηση και άλλων ευάλωτων παιδικών πληθυσμών σε κίνδυνο στο δρόμο), σε περιοχές υψηλής έντασης του φαινομένου, στον κεντρικό αστικό ιστό Θεσσαλονίκης και Αθήνας. Στόχοι του έργου ήταν:
•    Η ανάδειξη του προβλήματος και ευαισθητοποίηση εμπλεκόμενων αρχών, για την ανάγκη προώθησης πολιτικών και εντατικοποίηση δράσεων προστασίας και διασφάλισης της εφαρμογής των δικαιωμάτων του παιδιού, όπως προβλέπονται από το διεθνές δίκαιο και διεθνείς Συμβάσεις, για τον ευάλωτο πληθυσμό των παιδιών σε κατάσταση δρόμου, στα δύο μεγάλα αστικά κέντρα Αθήνας και Θεσσαλονίκης.
•    Η ενδυνάμωση δεξιοτήτων και ανάπτυξη και ανταλλαγή τεχνογνωσίας στελεχών και εθελοντών ΜΚΟ, στην εφαρμογή παρεμβάσεων street work για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων των παιδιών σε κατάσταση δρόμου.
•    Η ενδυνάμωση της δικτύωσης και συνεργασίας ΜΚΟ, φορέων της Κοινωνίας των Πολιτών και αρμόδιων για τη προστασία των δικαιωμάτων του Παιδιού, αρχών

Αποτελέσματα Έργου
•    Υλοποίηση Δράσεων Εκπαίδευσης, Ανταλλαγής Εμπειριών  και Δικτύωσης στελεχών και ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στο πεδίο και  αναπτύσσουν δράσεις Street Work, με στόχο την προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών που βιώνουν καταστάσεις δρόμου, σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα
•    Υλοποίηση Δράσεων Εκπαίδευσης, Ευαισθητοποίησης και Εξοικείωσης Εθελοντών, στη μεθοδολογία του Street Work, με στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων σχεδιασμού και εφαρμογής δράσεων στήριξης ευάλωτων παιδικών πληθυσμών σε κατάσταση δρόμου, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
•    Υλοποίηση Βιωματικών Εκπαιδευτικών Δράσεων και Πιλοτικών εφαρμογών Street Work και Χαρτογράφηση περιοχών, με τη συμμετοχή ομάδων εθελοντών.
•    Παραγωγή και διάχυση εκπαιδευτικού υλικού αρχικής εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης ενδιαφερομένων στην εφαρμογή παρεμβάσεων στήριξης και προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων των παιδιών σε κατάσταση δρόμου.
Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε σε μορφή pdf το Εγχειρίδιο-πρακτικό οδηγό βασικής εκπαίδευσης στην μεθοδολογία του Street Work, για παιδιά σε κατάσταση δρόμου, δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του έργου.

http://www.entos-ektos.com/images/entypa/Street_Work_Toolkit_Childrens_Bridges_Entos-Ektos_7Emfasis_Foundation_12_17.pdf

Language options

Επιλογές

Στήριξε το έργο μας

Ιδέες, παρατηρήσεις, προτάσεις
Submit Article