Απολογισμοί Δράσης του Συλλόγου


Στα παρακάτω link μπορείτε να δείτε και να κατεβάσετε σε pdf : 

 

> Απολογισμός Δράσης του Συλλόγου του έτους 2018 εδώ

 

> Απολογισμός Δράσης του Συλλόγου του έτους 2017 εδώ

    ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017  εδώ

> Απολογισμός Δράσης του Συλλόγου του έτους 2016 εδώ 

> Απολογισμός Δράσης του Συλλόγου του έτους 2015 εδώ