ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Γιατί τα παιδιά είναι υπόθεση όλων μας

ΣΚΟΠΟΙ Λειτουργίας

•    Η ανάδειξη των προβλημάτων και περιορισμών που αντιμετωπίζουν οι κοινωνικά περιθωριοποιημένοι και αποκλεισμένοι ανήλικοι και νέοι, ανήλικοι και νέοι με παραβατική συμπεριφορά ανήλικοι και νέοι σε κίνδυνο, κοινωνικά θυματοποιημένοι ανήλικοι και νέοι ή απειλούμενοι από κοινωνική θυματοποίηση.
•    Η ανάπτυξη πρωτοβουλιών και δράσεων για την αντιμετώπιση των περιορισμών και αποκλεισμών που αντιμετωπίζουν οι παραπάνω κατηγορίες ανηλίκων και νέων, στους τομείς εκπαίδευσης και κατάρτισης, επαγγελματικής ένταξης αλλά και αξιοπρεπούς διαβίωσης (στέγασης, σίτισης, ειδών κάλυψης βασικών αναγκών).
•    Η πρόληψη της υποτροπής της παραβατικότητας, ανηλίκων παραβατών, μέσω της προώθησης δράσεων επαγγελματικής κατάρτισης και στήριξης της απασχόλησης και επιχειρηματικότητας των νέων σε βιώσιμους τομείς κοινωνικής οικονομίας.
•    Η πληροφόρηση, εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης, της εκπαιδευτικής κοινότητας, ειδικών ψυχικής υγείας, φορέων και υπηρεσιών για την πρόληψη και αντιμετώπιση των περιορισμών και της κοινωνικής θυματοποίησης των ανηλίκων και νέων σε κίνδυνο παραβατικότητας.
•    Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών για την καταπολέμηση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας, την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με έμφαση στα δικαιώματα του παιδιού και τη καταπολέμηση της βίας και της ρητορικής μίσους, με εξειδίκευση στους ανήλικους και νέους.
•    Η προώθηση του εθελοντισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης των πολιτών και η ενεργοποίηση, εκπαίδευση και υποστήριξη εθελοντών με στόχο τη συμβολή στην καταπολέμηση κοινωνικών, οικονομικών και πάσης φύσεως αποκλεισμών.
•    Η συνεργασία και δικτύωση με άλλες Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, Δίκτυα και φορείς, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, με στόχο την προώθηση των σκοπών του Συλλόγου, αλλά και την ανάπτυξη σχετικού με τα παραπάνω Κοινωνικού Διαλόγου, με Κοινωνικούς καθώς και επίσημους Κρατικούς φορείς και Αρχές.
•    Η υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων, μελετών και έργων, για την πολύπλευρη στήριξη των ανηλίκων και νέων και τη προώθηση της γνώσης στους τομείς της πρόληψης και αντιμετώπισης της παραβατικότητας και κοινωνικής θυματοποίησης τους.
•    Η συνεχής στήριξη και ενδυνάμωση των μελών, εθελοντών και προσωπικού του Συλλόγου, η δημιουργία της απαραίτητης υλικοτεχνικής υποδομής και η ανάπτυξη τεχνογνωσίας και βέλτιστων πρακτικών, κινητοποίηση και συνεργασία με κάθε εμπλεκόμενο φορέα, Συλλογικότητα,  Υπηρεσία, Οργάνωση ή Αρχή, για την εξυπηρέτηση των παραπάνω σκοπών για τη στήριξη των ομάδων στόχου, ανεξαρτήτως φυλής, χρώματος, φύλου, θρησκείας, εθνικότητας, ηλικίας, ιδεολογίας ή πολιτικών πεποιθήσεων.

 

Language options

Στοιχεία επικοινωνίας ΕΝΤΟΣ#ΕΚΤΟΣ

image

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλεφώνησέ μας
0030 2310-811078
Στείλε μας email
info@entos-ektos.com
Η Έδρα μας
Αμβροσίου 5, 2ος όροφος Τ.Κ. 546 30, Θεσσαλονίκη

Στήριξε το έργο μας

Ιδέες, Παρατηρήσεις, Προτάσεις
Επικοινώνησε μαζί μας