Παρεμβάσεις

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ

Η συμμετοχή όλων των παιδιών σε δραστηριότητες εκπαίδευσης, δημιουργικής απασχόλησης και αγωγής που προωθούν την προσωπική τους ανάπτυξη, κοινωνικοποίηση και ισότιμη κοινωνική ένταξη και θεμελιώνει το βασικό δικαίωμα των παιδιών και των νέων στην εκπαίδευση και την ισότητα ευκαιριών. Η ανταπόκριση των κοινωνιών, στο θεμελιώδες αυτό δικαίωμα των παιδιών και των νέων, περιλαμβάνει τόσο τις θεσμοθετημένες πολιτικές και προγράμματα εκπαίδευσης, όσο και τις δράσεις και προγράμματα άτυπης εκπαίδευσης και μάθησης.
Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα που εφαρμόζεται σε όλες τις δράσεις Δημιουργικής Απασχόλησης, προσωπικής ανάπτυξης και κοινωνικής εκπαίδευσης- επανεκπαίδευσης, των ομάδων στόχου ανηλίκων και νέων ευπαθών κοινωνικών ομάδων, από τον Σύλλογο Εντός#Εκτός,  υιοθετεί τα πρότυπα και τις αρχές της ολιστικής προσέγγισης της μάθησης και συγκεκριμένα:

•  Την ενθάρρυνση της ενεργητικής συμμετοχής και ενεργητικής μάθησης, μέσω της δράσης των παιδιών.
•  Την αξιοποίηση της προϋπάρχουσας γνώσης, των κλίσεων, των δεξιοτήτων και των εμπειριών των συμμετεχόντων.
•  Την σύνδεση της γνώσης µε τα ενδιαφέροντα του/των μαθητή/των .
•  Την ανάπτυξη της συνεργασίας και κοινωνικής αλληλεπίδρασης σε οµάδες, με όρους ισοτιμίας, σεβασμού και αποδοχής της διαφορετικότητας.
•  Την καλλιέργεια της κριτικής σκέψης, της αυτονομίας των ατόμων και την καλλιέργεια αξιών.
•  Την διεύρυνση και διασύνδεση διαφορετικών μαθησιακών τομέων και χώρων.

Βιωματικά Εργαστήρια Δημιουργικής Απασχόλησης και Εκπαίδευσης Ανηλίκων με Παραβατική Συμπεριφορά

Ο Σύλλογος Εθελοντών Υποστήριξης Ανηλίκων και Νέων ΕΝΤΌΣ#ΕΚΤΟΣ (Πρώην Σύλλογος Φίλων Εθελοντών της ΕΠΑΘ), από το 1998 έως σήμερα, εφαρμόζει συστηματικά το Πρόγραμμα άτυπης εκπαίδευσης ή μη τυπικής μάθησης, ανηλίκων με παραβατική συμπεριφορά, εποπτευόμενων της Υπηρεσίας Επιμελητών Ανήλικων του Δικαστηρίου Ανηλίκων Θεσσαλονίκης. Το Πρόγραμμα Άτυπης Εκπαίδευσης, αφορά την υλοποίηση Εργαστηρίων Δημιουργικής Απασχόλησης και Εκπαίδευσης των Ανηλίκων, ποικίλων θεματικών περιεχομένων, σε συνάρτηση με το προφίλ και τα ενδιαφέροντα των ομάδων ανηλίκων.
Ποιο συγκεκριμένα οι θεματικές που επιλέγονται  καθώς και η μεθοδολογία η οποία διέπει την λειτουργία των Εργαστήριων Δημιουργικής Απασχόλησης, με βασικό σκοπό την ενθάρρυνση της κοινωνικής ένταξης, αλλά και την πρόληψη της υποτροπής της παραβατικότητας, έχει τους εξής οριζόντιους στόχους:

1.  Συμμετοχικότητα. Εργασία σε ομάδες, με το συντονισμό ειδικών συνεργατών και έμπειρων εθελοντών, με στόχο την ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας, ισοτιμίας και σεβασμού.
2.  Ενθάρρυνση συναισθηματικής έκφρασης και ενδυνάμωση της αποδοχής του εαυτού και της ενσυναίσθησης των ανηλίκων.
3.  Αναδόμηση και βελτίωση διαπροσωπικών σχέσεων και συνδέσεων των ανηλίκων με το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον.
4.  Έκφραση αρνητικών συναισθημάτων και δημιουργική διαχείριση και αναπλαισίωση, σε ένα περιβάλλον αποδοχής αλλά και κανόνων και ορίων συμπεριφοράς.
5.  Δημιουργική διαχείριση ελεύθερου χρόνου των ανηλίκων και ανάδειξη νέων δεξιοτήτων, κλίσεων και ενδιαφερόντων.
6.  Ενδυνάμωση μαθησιακών δεξιοτήτων και δημιουργία μαθησιακών κινήτρων και κινήτρων σύνδεσης ή επανασύνδεσης με εκπαίδευση, κατάρτιση κλπ.

Πρόγραμμα Εργαστήριων 2017
•  “Art and Act” Εργαστήρι Θεατρικής Έκφρασης & Επικοινωνίας
•  “Art Crafts”Εργαστήρι Κατασκευής Κοσμήματος & Μεταλλικών Κατασκευών
•  “Wooden Art Crafts” Εργαστήρι Ξύλινων Κατασκευών
•  “About Environment” Εργαστήρι Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
•  “Sound Expression” Μουσικό Εργαστήρι Κρουστών
 (Αρχείο)

Βιωματικά Εργαστήρια Πρόληψης 2017
Πρόγραμμα Εργαστηρίων Δημιουργικής Απασχόλησης και Έκφρασης Ασυνόδευτων Προσφύγων- PRAKSIS
 O Σύλλογος Εντός#Εκτός θέλοντας να συμβάλλει στην ενίσχυση της κοινωνικής ενσωμάτωσης, μέσω της εκπαίδευσης και δημιουργικής απασχόλησης των ανήλικων ασυνόδευτων προσφύγων, έχει αναπτύξει, με τη συνεργασία της Δομής Φιλοξενίας της Praksis στη Θεσσαλονίκη, Πρόγραμμα Εργαστηρίων Δημιουργικής Απασχόλησης και Έκφρασης Ασυνόδευτων Προσφύγων».
Από τον Ιανουάριο του 2017, 20 ανήλικοι πρόσφυγες, ηλικίας 12-17 ετών, συμμετέχουν στο Εργαστήρι «Επεξεργασίας & Κατασκευής Διακοσμητικού Κεριού» και στο «Μουσικό Εργαστήρι Κρουστών», δύο φορές την εβδομάδα στο χώρο του Εντός#Εκτός.

Πρόγραμμα Δράσεων Δημιουργικής Απασχόλησης και Εκπαίδευσης Παιδιών Προσφύγων στη Δομή Φιλοξενίας Διαβατών Θεσσαλονίκης
Από τον Φεβρουάριο του 2016, ο Σύλλογος Εντός#Εκτός, δραστηριοποιείται, μαζί με άλλες Οργανώσεις, στο τομέα υποστήριξης της εκπαίδευσης και κοινωνικής ενσωμάτωσης παιδιών προσφύγων στη Δομή Φιλοξενίας των Διαβατών Θεσσαλονίκης. Από τον Οκτώβριο του 2016, με την έγκριση του Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και του Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, υλοποίει πρόγραμμα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών
Προσφύγων,12-15 ετών στις Δομές Φιλοξενίας των Διαβατών και της Νέας Ρεδαιστού.

Βιωματικό Εργαστήρι και Πρόγραμμα Ενισχυτικής Διδασκαλίας στο Παπάφειο Ίδρυμα Θεσσαλονίκης
Για τα παιδιά Γυμνασίου που φιλοξενούνται στο ίδρυμα, εκτός από την μαθησιακή υποστήριξη των παιδιών, βασικός στόχος παραμένει το άνοιγμα των παιδιών στην κοινότητα και η ενίσχυση των κοινωνικών τους δεξιοτήτων, μέσω της συμμετοχή τους σε οργανωμένες εξορμήσεις και εκπαιδευτικές επισκέψεις σε σημεία πολιτιστικού ενδιαφέροντος της πόλης.
Επιπλέον, για τα παιδιά Δημοτικού, υλοποιείται βιωματικό εργαστήρι δημιουργικής απασχόλησης, όπως κατασκευές, ζωγραφική κ.α.

Εργαστήριο Έκφρασης και Επικοινωνίας, κρατούμενων γυναικών καταστήματος κράτησης Διαβατών Θεσσαλονίκης
Συνεχίζεται για περισσότερο από 5 έτη η δραστηριοποίηση του Συλλόγου Εντός#Εκτός, στο χώρο του τμήματος κράτησης γυναικών του καταστήματος κράτησης Διαβατών Θεσσαλονίκης, με την υλοποίηση δράσεων ενθάρρυνσης της έκφρασης και βελτίωσης της επικοινωνίας και των σχέσεων των γυναικών κρατουμένων. Το Εργαστήρι τα δύο τελευταία χρόνια, πραγματοποιείται από τον Εντός#Εκτός, σε συνεργασία με το Κέντρο Ψυχοθεραπείας Gestalt Foundation.

 

 

 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΜΕ ΤΗΝ Ε.Π.Α.Θ.
Το πρώτο εργαστήρι του Συλλόγου λειτούργησε τη σχολική χρονιά 1998-1999 στους χώρους της ΕΠΑΘ ήταν το Εκπαιδευτικό Εργαστήριο Ραπτικής, ενώ την ίδια χρονιά λειτούργησαν Εργαστήρια ζωγραφικής, κατασκευών με την αξιοποίηση- επαναχρήση υλικών, collage, makrame και πληροφορικής. Τα Εργαστήρια απευθύνονται σε παιδιά και εφήβους που υποστηρίζονται από την παρέμβαση της Ε.Π.Α.Θ., τα οποία είτε έχουν εκδηλώσει παραβατική συμπεριφορά, είτε κρίνεται ότι βρίσκονται σε κίνδυνο παραβατικότητας. Ανήλικοι παραβάτες θεωρούνται όσοι είχαν ή έχουν με οποιονδήποτε τρόπο απασχολήσει την αστυνομία ή τις δικαστικές υπηρεσίες ανηλίκων εξαιτίας πράξεων ή συμπεριφορών τους. Οι νέοι σε κίνδυνο είναι μια πολύ ευρύτερη κατηγορία που περιλαμβάνει παιδιά και νέους που βρίσκονται σε κίνδυνο να εκδηλώσουν παραβατική συμπεριφορά ή να θυματοποιηθούν στα πλαίσια ειδικών και επιβαρυντικών κοινωνικών συνθηκών (όπως π.χ. η πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου, η ανεπαρκής γονική μέριμνα, η ψυχοκοινωνική αποστέρηση, απουσία οικογενειακού ή/και υποστηρικτικού πλαισίου κ.α.).
Επιπλέον, τα επόμενα χρόνια έως το 2003 προστίθενται στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Συλλόγου Φίλων Εθελοντών της ΕΠΑΘ, τα Εκπαιδευτικά Εργαστήρια υφαντουργίας, κεραμικής, υφαντικής, κοσμήματος, μαγειρικής, διακοσμητικού κεριού και φωτογραφίας. Συστηματικά πλέον, από το 2011 έως σήμερα λειτουργούν σε ετήσια βάση τα εξής οργανωμένα Εργαστήρια:
• Δημιουργικό Εργαστήριο Διακοσμητικού Κεριού
• Δημιουργικό Εργαστήριο Φωτογραφίας
• Δημιουργικό- Εκπαιδευτικό Εργαστήριο Πληροφορικής
• Δημιουργικό Εργαστήριο Σύγχρονου Χορού
• Δημιουργικό Εργαστήριο Ψηφιδωτού
• Δημιουργικό Εργαστήριο Ξύλινων Κατασκευών
• Δημιουργικό Εργαστήριο Κοσμήματος
• Δημιουργικό Εργαστήριο Κινηματογράφου
• Δημιουργικό Εργαστήριο Ψηφιακού Collage
• Δημιουργικό Εργαστήριο Ρομποτικής
• Δημιουργικό Εργαστήριο Περιβαλλοντικής ΕκπαίδευσηςΣύμφωνα με έρευνες και τη διεθνή βιβλιογραφία, ένας από τους ιδιαίτερα σημαντικούς παράγοντες που θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη, στα πλαίσια οποιαδήποτε παρέμβασης στήριξης παιδιών και νέων, είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων, διεξόδων και κινήτρων δημιουργικής διαχείρισης του ελεύθερου χρόνου των παιδιών και εφήβων. Ειδικότερα, μέσω της συμμετοχής τους, σε οργανωμένες ομαδικές δραστηριότητες δημιουργικής ή εκπαιδευτικής αλληλεπίδρασης, τους δίνεται η ευκαιρία να δομήσουν την ταυτότητά τους, να κατακτήσουν την αυτονομία τους, να αναπτύξουν κοινωνικές και γνωστικές δεξιότητες, να αλληλεπιδράσουν και να ανακαλύψουν και να διευρύνουν οικογενειακούς, κοινωνικούς και διαπροσωπικούς ρόλους και σχέσεις. Οι οργανωμένες δραστηριότητες δημιουργικής απασχόλησης συνεισφέρουν στην σωματική και ψυχική υγεία, στην ουσιαστική κοινωνική προσαρμογή, ενώ βοηθούν τους νέους να αναπτύσσουν δεξιότητες, κίνητρα και ενδιαφέροντα προσωπικής ανάπτυξης, συμβάλλοντας στη πρόληψη, αντιμετώπιση και διαχείριση συνθηκών που ενθαρρύνουν την έκφραση αντικοινωνικών και παραβατικών συμπεριφορών.
Επιπλέον, στόχοι των εργαστηρίων είναι:
• Η δημιουργική απασχόληση, εκπαίδευση και ανάπτυξη δεξιοτήτων και κινήτρων δημιουργικής διαχείρισης του ελεύθερου χρόνου, παιδιών και εφήβων.
• Η προώθηση της δημιουργικής κοινωνικοποίησης των νέων και η ανάπτυξη νέων κοινωνικών δεξιοτήτων, ρόλων και διαπροσωπικών σχέσεων
• Η συμβολή στη βελτίωση της αυτοεκτίμησης, αυτοεπίγνωσης και στη δόμηση της ταυτότητας των νέων, μέσα από το «εμείς»
• Η προσωπική καλλιτεχνική έκφραση, μέσα από την τέχνη, τη δράση και την κατασκευή αντικειμένων και η ανακάλυψη δεξιοτήτων, κλίσεων και ταλέντων των παιδιών, η οποία θα ενθαρρύνει την κοινωνική συμμετοχή και κοινωνική και εργασιακή ένταξη των εφήβων.

 

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΆ & ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΣΕ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΣΤΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΦΥΛΑΚΕΣ ΔΙΑΒΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Εργαστήρι Θεατρικής έκφρασης.
Η ιδέα ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2008 από την ομάδα Play Back του θεάτρου T!NG και λειτούργησε για ένα χρόνο στις φυλακές κράτησης ανηλίκων στα Διαβατά. Το εργαστήρι οργανώθηκε και λειτούργησε στο πλαίσιο της συνεργασίας του Συλλόγου με ψυχολόγους της Gestalt Foundation υπό την εποπτεία των κ.κ. Κάτιας Χατζηλάκου και Άλκηστης Καυκοπούλου, με την ομάδα Play Back του θεάτρου T!NG υπό την εποπτεία του κ. Πέτρου Θεοδώρου της κ. Τάνιας Βλαχομήτρου καθώς και την συνεργασία εθελοντών του Συλλόγου.
Τελικά, στις 27 Μαΐου 2008 στην αίθουσα των συνηγόρων, μέσα στον χώρο των φυλακών, οι ανήλικοι κρατούμενοι μαζί με τις εθελόντριες, τις ψυχολόγους και τους ηθοποιούς που συντόνιζαν την ομάδα, ανέβασαν θεατρική παράσταση, σύμφωνα με τις τεχνικές του θεάτρου Play Back. Το κοινό το οποίο αποτέλεσαν οι εθελόντριες του Συλλόγου, οι ψυχολόγοι που συμμετείχαν στο πρόγραμμα, οι ηθοποιοί του θεάτρου Play Back καθώς και οι επιμελήτριες ανηλίκων κ.κ. Όλγα Χατζηδήμου και Κωνσταντινιά Πέτρου, με πραγματική συγκίνηση παρακολούθησε τα παιδιά να αυτοσχεδιάζουν, αποδίδοντας και εκφράζοντας τις ιστορίες, τους προβληματισμούς και τα συναισθήματα όλων των συμμετεχόντων.
Εργαστήρι Λογοτεχνίας
Στόχος του Εργαστηρίου Λογοτεχνίας, το οποίο λειτούργησε από τον Ιανουάριο έως και τον Ιούνιο 2007 ήταν η επαφή των κρατουμένων ανηλίκων με την ποίηση και την λογοτεχνία, ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής και μορφωτικού επιπέδου, προκειμένου να συμβάλλει στην ενθάρρυνση της έκφρασης των παιδιών μέσα από τον έντεχνο λόγο και στην αυτοεπίγνωση και εξωτερίκευση συναισθημάτων και σκέψεων των παιδιών, μέσω της ποίησης, της αφήγησης και της συζήτησης. Το Εργαστήρι Λογοτεχνίας ολοκλήρωσε την λειτουργία του, με τη συμμετοχή και αλληλεπίδραση των παιδιών και των Συντονιστών, με την έκδοση μιας συλλογής ποιημάτων. Η Ποιητική Συλλογή, με τίτλο «της φυλακής ποιήματα», εκδόθηκε από το Σύλλογο και περιλαμβάνει την ομαδική και ατομική δουλειά των ανηλίκων κατά τη διάρκεια του Εργαστηρίου
Συντονιστές του Εργαστηρίου Λογοτεχνίας ήταν η φιλόλογος κ. Θεοδώρα Λειψιστινού, και μέλος του Συλλόγου, η κ. Άννα Λιαμάδη και Άννα Κάβουρα καθώς και δύο εθελόντριες του Συλλόγου.
Εργαστήρι Εικαστικής Ψυχοθεραπείας
Τον Νοέμβριο του 2006 λειτούργησε στο χώρο των Φυλακών το τρίτο εργαστήρι του Συλλόγου για τους ανήλικους κρατούμενους,εργαστήρι εικαστικής ψυχοθεραπείας, σε συνεργασία με την ψυχολόγο εικαστικής ψυχοθεραπείας , Αrt-therapy, την κ. Διονυσία Μιχάλη, μέλος της εταιρείας «Τέχνη και Ψυχοθεραπεία. Το εργαστήριο με τίτλο “open studio” είχε στόχο την ανάπτυξη της δημιουργικότητας των παιδιών μέσω της τέχνης, ανεξάρτητα από το καλλιτεχνικό αποτέλεσμα. Επιπλέον, μέσω της αλληλεπίδρασης και της βιωματικής δομής του εργαστηρίου, δόθηκε η δυνατότητα αυτοέκφρασης των παιδιών, βελτίωσης των σχέσεων και του πλαισίου συνεργασίας εντός του καταστήματος κράτησης.
Εργαστήρι Χειροτεχνίας-Ζωγραφικής-Κατασκευών
Στο Δημιουργικό Εργαστήρι Χειροτεχνίας-Ζωγραφικής-Κατασκευών, το οποίο λειτούργησε από το Σεπτέμβριο του 2003 έως το Δεκέμβριο του 2008, οι ανήλικοι κρατούμενοι με την καθοδήγηση των εθελοντών του Συλλόγου, επεξεργάζονται, φιλοτεχνούν και αξιοποιούν διάφορα υλικά, τα οποία επιτρέπονται από τη διεύθυνση των Φυλακών.
Τις χρονιές 2003, 2004 και 2005 οι ανήλικοι κατασκεύασαν διακοσμητικά στοιχεία απο πηλό (dast) και ξύλο (καράβια κ.α.).
Την εκπαιδευτική χρονιά 2005-06 οι εθελοντές του Συλλόγου δίδαξαν στα παιδιά τα μυστικά της ζωγραφικής και έδωσαν χώρο στην προσωπική τους έκφραση και δημιουργία .
Την χρονιά 2006-07 τα παιδιά δημιούργησαν μικρού μεγέθους κατασκευές-συνθέσεις με ποικιλία υλικών, ζωγράφισαν πάνω σε ξύλα διαφορετικών σχημάτων και μεγεθών και με την βοήθεια των εθελοντών-εκπαιδευτών ολοκλήρωσαν εικόνες και κατασκευές με πλήρη αισθητική και καλλιτεχνική συνέπεια.
Τέλος, την χρονιά 2007-2008, οι ανήλικοι διδάχθηκαν την τεχνική του collage και δημιούργησαν συνολικά 80 δικά τους έργα .
Εργαστήρι Πληροφορικής
Το Εκπαιδευτικό Εργαστήρι Πληροφορικής λειτούργησε από το 2005 έως το2008, στο κατάστημα Κράτησης Ανηλίκων στα Διαβατά, με στόχο την εξοικείωση των ανήλικων κρατουμένων με τις εφαρμογές της τεχνολογίας και ειδικότερα την εκπαίδευση των παιδιών σε βασικές δεξιότητες χρήσης Η/Υ
Εργαστήρι «Ανθρώπινης Επικοινωνίας»
Το εργαστήρι στο οποίο συμμετείχαν γυναίκες φυλακισμένες στο κατάστημα των Διαβατών, ξεκίνησε το 2006, μετά από σχετική εισήγηση και αίτημα της διεύθυνσης των Φυλακών, με στόχο την υποστήριξη των 33-36 κρατουμένων γυναικών. Παρά το γεγονός ότι ο Σύλλογος ασχολείται με ανήλικους, ανταποκρίθηκε θετικά στο αίτημα.
Υπό την εποπτεία ψυχολόγων της Gestalt Foundation, στο πλαίσιο διεξαγωγής του Εργαστηρίου από το Σύλλογο και τους εθελοντές , η ομάδα των κρατουμένων γυναικών συμμετείχε στην βιωματική επεξεργασία και έκφραση συναισθημάτων, φόβων, αναγκών και προσδοκιών, με στόχο την ενδυνάμωση και στήριξη των γυναικών στη διαχείριση των θεμάτων και δυσκολιών που βίωναν και στη βελτίωση των επικοινωνιακών προτύπων και διαπροσωπικών τους σχέσεων.

 

Language options

Στοιχεία επικοινωνίας ΕΝΤΟΣ#ΕΚΤΟΣ

image

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλεφώνησέ μας
0030 2310-811078
Στείλε μας email
info@entos-ektos.com
Η Έδρα μας
Αμβροσίου 5, 2ος όροφος Τ.Κ. 546 30, Θεσσαλονίκη

Στήριξε το έργο μας

Ιδέες, Παρατηρήσεις, Προτάσεις
Επικοινώνησε μαζί μας