Παρεμβάσεις

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ

Η συμμετοχή όλων των παιδιών σε δραστηριότητες εκπαίδευσης, δημιουργικής απασχόλησης και αγωγής που προωθούν την προσωπική τους ανάπτυξη, κοινωνικοποίηση και ισότιμη κοινωνική ένταξη και θεμελιώνει το βασικό δικαίωμα των παιδιών και των νέων στην εκπαίδευση και την ισότητα ευκαιριών. Η ανταπόκριση των κοινωνιών, στο θεμελιώδες αυτό δικαίωμα των παιδιών και των νέων, περιλαμβάνει τόσο τις θεσμοθετημένες πολιτικές και προγράμματα εκπαίδευσης, όσο και τις δράσεις και προγράμματα άτυπης εκπαίδευσης και μάθησης.
Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα που εφαρμόζεται σε όλες τις δράσεις Δημιουργικής Απασχόλησης, προσωπικής ανάπτυξης και κοινωνικής εκπαίδευσης- επανεκπαίδευσης, των ομάδων στόχου ανηλίκων και νέων ευπαθών κοινωνικών ομάδων, από τον Σύλλογο Εντός#Εκτός,  υιοθετεί τα πρότυπα και τις αρχές της ολιστικής προσέγγισης της μάθησης και συγκεκριμένα:

•  Την ενθάρρυνση της ενεργητικής συμμετοχής και ενεργητικής μάθησης, μέσω της δράσης των παιδιών.
•  Την αξιοποίηση της προϋπάρχουσας γνώσης, των κλίσεων, των δεξιοτήτων και των εμπειριών των συμμετεχόντων.
•  Την σύνδεση της γνώσης µε τα ενδιαφέροντα του/των μαθητή/των .
•  Την ανάπτυξη της συνεργασίας και κοινωνικής αλληλεπίδρασης σε οµάδες, με όρους ισοτιμίας, σεβασμού και αποδοχής της διαφορετικότητας.
•  Την καλλιέργεια της κριτικής σκέψης, της αυτονομίας των ατόμων και την καλλιέργεια αξιών.
•  Την διεύρυνση και διασύνδεση διαφορετικών μαθησιακών τομέων και χώρων.

Βιωματικά Εργαστήρια Δημιουργικής Απασχόλησης και Εκπαίδευσης Ανηλίκων με Παραβατική Συμπεριφορά

Ο Σύλλογος Εθελοντών Υποστήριξης Ανηλίκων και Νέων ΕΝΤΌΣ#ΕΚΤΟΣ (Πρώην Σύλλογος Φίλων Εθελοντών της ΕΠΑΘ), από το 1998 έως σήμερα, εφαρμόζει συστηματικά το Πρόγραμμα άτυπης εκπαίδευσης ή μη τυπικής μάθησης, ανηλίκων με παραβατική συμπεριφορά, εποπτευόμενων της Υπηρεσίας Επιμελητών Ανήλικων του Δικαστηρίου Ανηλίκων Θεσσαλονίκης. Το Πρόγραμμα Άτυπης Εκπαίδευσης, αφορά την υλοποίηση Εργαστηρίων Δημιουργικής Απασχόλησης και Εκπαίδευσης των Ανηλίκων, ποικίλων θεματικών περιεχομένων, σε συνάρτηση με το προφίλ και τα ενδιαφέροντα των ομάδων ανηλίκων.
Ποιο συγκεκριμένα οι θεματικές που επιλέγονται  καθώς και η μεθοδολογία η οποία διέπει την λειτουργία των Εργαστήριων Δημιουργικής Απασχόλησης, με βασικό σκοπό την ενθάρρυνση της κοινωνικής ένταξης, αλλά και την πρόληψη της υποτροπής της παραβατικότητας, έχει τους εξής οριζόντιους στόχους:

1.  Συμμετοχικότητα. Εργασία σε ομάδες, με το συντονισμό ειδικών συνεργατών και έμπειρων εθελοντών, με στόχο την ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας, ισοτιμίας και σεβασμού.
2.  Ενθάρρυνση συναισθηματικής έκφρασης και ενδυνάμωση της αποδοχής του εαυτού και της ενσυναίσθησης των ανηλίκων.
3.  Αναδόμηση και βελτίωση διαπροσωπικών σχέσεων και συνδέσεων των ανηλίκων με το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον.
4.  Έκφραση αρνητικών συναισθημάτων και δημιουργική διαχείριση και αναπλαισίωση, σε ένα περιβάλλον αποδοχής αλλά και κανόνων και ορίων συμπεριφοράς.
5.  Δημιουργική διαχείριση ελεύθερου χρόνου των ανηλίκων και ανάδειξη νέων δεξιοτήτων, κλίσεων και ενδιαφερόντων.
6.  Ενδυνάμωση μαθησιακών δεξιοτήτων και δημιουργία μαθησιακών κινήτρων και κινήτρων σύνδεσης ή επανασύνδεσης με εκπαίδευση, κατάρτιση κλπ.

Πρόγραμμα Εργαστήριων 2017
•  “Art and Act” Εργαστήρι Θεατρικής Έκφρασης & Επικοινωνίας
•  “Art Crafts”Εργαστήρι Κατασκευής Κοσμήματος & Μεταλλικών Κατασκευών
•  “Wooden Art Crafts” Εργαστήρι Ξύλινων Κατασκευών
•  “About Environment” Εργαστήρι Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
•  “Sound Expression” Μουσικό Εργαστήρι Κρουστών
 (Αρχείο)

Βιωματικά Εργαστήρια Πρόληψης 2017
Πρόγραμμα Εργαστηρίων Δημιουργικής Απασχόλησης και Έκφρασης Ασυνόδευτων Προσφύγων- PRAKSIS
 O Σύλλογος Εντός#Εκτός θέλοντας να συμβάλλει στην ενίσχυση της κοινωνικής ενσωμάτωσης, μέσω της εκπαίδευσης και δημιουργικής απασχόλησης των ανήλικων ασυνόδευτων προσφύγων, έχει αναπτύξει, με τη συνεργασία της Δομής Φιλοξενίας της Praksis στη Θεσσαλονίκη, Πρόγραμμα Εργαστηρίων Δημιουργικής Απασχόλησης και Έκφρασης Ασυνόδευτων Προσφύγων».
Από τον Ιανουάριο του 2017, 20 ανήλικοι πρόσφυγες, ηλικίας 12-17 ετών, συμμετέχουν στο Εργαστήρι «Επεξεργασίας & Κατασκευής Διακοσμητικού Κεριού» και στο «Μουσικό Εργαστήρι Κρουστών», δύο φορές την εβδομάδα στο χώρο του Εντός#Εκτός.

Πρόγραμμα Δράσεων Δημιουργικής Απασχόλησης και Εκπαίδευσης Παιδιών Προσφύγων στη Δομή Φιλοξενίας Διαβατών Θεσσαλονίκης
Από τον Φεβρουάριο του 2016, ο Σύλλογος Εντός#Εκτός, δραστηριοποιείται, μαζί με άλλες Οργανώσεις, στο τομέα υποστήριξης της εκπαίδευσης και κοινωνικής ενσωμάτωσης παιδιών προσφύγων στη Δομή Φιλοξενίας των Διαβατών Θεσσαλονίκης. Από τον Οκτώβριο του 2016, με την έγκριση του Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και του Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, υλοποίει πρόγραμμα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών
Προσφύγων,12-15 ετών στις Δομές Φιλοξενίας των Διαβατών και της Νέας Ρεδαιστού.

Βιωματικό Εργαστήρι και Πρόγραμμα Ενισχυτικής Διδασκαλίας στο Παπάφειο Ίδρυμα Θεσσαλονίκης
Για τα παιδιά Γυμνασίου που φιλοξενούνται στο ίδρυμα, εκτός από την μαθησιακή υποστήριξη των παιδιών, βασικός στόχος παραμένει το άνοιγμα των παιδιών στην κοινότητα και η ενίσχυση των κοινωνικών τους δεξιοτήτων, μέσω της συμμετοχή τους σε οργανωμένες εξορμήσεις και εκπαιδευτικές επισκέψεις σε σημεία πολιτιστικού ενδιαφέροντος της πόλης.
Επιπλέον, για τα παιδιά Δημοτικού, υλοποιείται βιωματικό εργαστήρι δημιουργικής απασχόλησης, όπως κατασκευές, ζωγραφική κ.α.

Εργαστήριο Έκφρασης και Επικοινωνίας, κρατούμενων γυναικών καταστήματος κράτησης Διαβατών Θεσσαλονίκης
Συνεχίζεται για περισσότερο από 5 έτη η δραστηριοποίηση του Συλλόγου Εντός#Εκτός, στο χώρο του τμήματος κράτησης γυναικών του καταστήματος κράτησης Διαβατών Θεσσαλονίκης, με την υλοποίηση δράσεων ενθάρρυνσης της έκφρασης και βελτίωσης της επικοινωνίας και των σχέσεων των γυναικών κρατουμένων. Το Εργαστήρι τα δύο τελευταία χρόνια, πραγματοποιείται από τον Εντός#Εκτός, σε συνεργασία με το Κέντρο Ψυχοθεραπείας Gestalt Foundation.

 

 

 

Language options

Στοιχεία επικοινωνίας ΕΝΤΟΣ#ΕΚΤΟΣ

image

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλεφώνησέ μας
0030 2310-811078
Στείλε μας email
info@entos-ektos.com
Η Έδρα μας
Αμβροσίου 5, 2ος όροφος Τ.Κ. 546 30, Θεσσαλονίκη

Στήριξε το έργο μας

Ιδέες, Παρατηρήσεις, Προτάσεις
Επικοινώνησε μαζί μας